Aanmelden

Welkom!

Om toegang te krijgen tot de webapplicatie Energierapport ondernemingen kan u zich hier aanmelden als energiedeskundige, verantwoordelijke of medewerker van een vestiging.

Alvorens u kan aanmelden als energiedeskundige, verantwoordelijke of medewerker van een vestiging dient de vestiging eerst geregistreerd te zijn (zie verder, onder "Vestiging registreren") en moet de lokale beheerder van de vestiging u toegangsrechten geven.

Vestiging registreren
U bent lokale beheerder van een vestiging en wenst deze te registreren.
Onderneem de volgende stappen:
- Kies onderaan voor "Vestiging registreren" en meldt u aan als burger.
- Zoek de vestiging op aan de hand van het KBO-nummer en vul de contactgegevens aan.
- Geef de gegevens in van de lokale beheerder van de vestiging. Deze lokale beheerder krijgt de machtiging om toegangsrechten tot de webapplicatie Energierapport onderneming te geven voor de energiedeskundige, verantwoordelijke of medewerkers van de vestiging.
- Nadat de registratie goedgekeurd is door het VEKA krijgt u een bevestigingsmail en kan u toegangsrechten aan de energiedeskundige, verantwoordelijke of medewerkers toekennen via de volgende link: https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be/webidm
- Via volgende link vindt u een uitgebreide gebruikershandleiding die u stap voor stap doorheen de registratieprocedure helpt: Gebruikershandleiding_REGISTRATIEPROCEDURE_energieaudit_voor_grote_ondernemingen_n7bkwi.pdf