Een aanvraag voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten indienen en de status van uw dossier opvolgen, gaat via onze databank. Om toegang te krijgen tot deze databank, moet u zich eenmalig registreren met uw identiteitskaart of federaal token.

U registreert zich als ONDERNEMING als u een ondernemingsnummer heeft.

Bent u particulier (u heeft dus geen ondernemingsnummer), dan kiest u de optie BURGER.

Onderneming registreren

De registratie kan door de verantwoordelijke of een medewerker van de onderneming gebeuren.

Volgende stappen zijn nodig:

1. Vul de machtigingsbrief in en laat ze ondertekenen door de verantwoordelijke van de onderneming.

2. Hou uw identiteitskaart en kaartlezer of federaal token bij de hand. Klik in dit scherm op de knop 'Onderneming registreren'. In het volgende scherm kiest u 'Burger'.

3. Vul het ondernemingsnummer in en klik 'Zoeken'. De gegevens van uw onderneming worden automatisch ingevuld.

4. Vul de contactgegevens en de gegevens van de lokale beheerder van de onderneming volledig in. De persoon die als 'Lokale beheerder' wordt aangeduid zal anderen toegang tot de databank kunnen geven.

5. Laad de ingevulde en ondertekende machtigingsbrief op. Klik op bevestigen.

Als u het scherm met de melding 'Registratie is gelukt' ziet, bent u voorlopig klaar. Het VEA kijkt uw registratie en het mandaat na en neemt (in principe binnen de 10 werkdagen) contact op met de lokale beheerder.

Burger registreren

Ook particulieren kunnen WKK- of groenestroomcertificaten aanvragen voor hun productie-installatie. Daarvoor moet u zich eerst registreren. Dat is belangrijk om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Aandachtpunt: Zorg dat u uw identiteitskaart en kaartlezer of federaal token bij de hand hebt.

U kan zich hier registreren als 'Burger'.